აბიტურიენტთათვის ინგლისური ენის ეროვნული გამოცდის მომზადება არის ჩვენი სასწავლებლის ერთ–ერთი პრიორიტეტული საქმიანობა.

საქართველოში განხორციელებულმა განათლების რეფორმამ ინგლისური ენის საუნივერსტეტო გამოცდები ენის სწავლების საერთაშორისო სტანდარტებს დაუქვემდებარა.

უმაღლესი სასწავლებლის მისაღები გამოცდა არის სრული ანალოგი კემბრიჯის უნივერსიტეტის ერთ–ერთი გამოცდის.

ჩვენი კურსდამთავრებულები წარმატებით აბარებენ ბაკალავრის ეროვნულ გამოცდებს;

B2 სერთიფიკატის მფლობელები კი სრულად თავისუფლდებიან მაგისტრატურის და დოქტორანტურის ინგლისური ენის გამოცდისგან.

 

აბიტურიენტთა მომზადება ბაკალავრის ეროვნული გამოცდისთვის

 

ინგლისური ენა

ქართული ენა

მათემატიკა

უნარ-ჩვევები  

გეოგრაფია გამოცდის მომზადება 2 ნაწილისაგან შედგება

საგამოცდო მოსამზადებელი პროგრამა + ტესტური თრეინინგი.


 
აბიტურიენტთა ჯგუფში არის  4-5  სტუდენტი.

 სწავლების ხანგრძლივობა: ერთი აკადემიური წელი;

 კვირაში 3-დღე;  გაკვეთილი 1-2 სთ.

ლიტერატუტა: (იხ. ბიბლიოთეკა )

 

⇓ ფასები ⇓

 

ინგლისური ენა______________________ 140 ლარი

ქართული ენა, ლიტერატურა_____________120 ლარი

უნარ-ჩვევები _________________________100 ლარი

გეოგრაფია_____________________________80 ლარი

მათემატიკა ______________________________ 100 ლარი

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH