ინგლისურის კურსები

ენის შესწავლა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია. გასაუბრება-ტესტირების საფუძველზე ირკვევა სტუდენტის ორიენტაცია, თუ რისთვის სურს ენის შესწავლა - საკომუნიკაციოდ, სამსახურისთვის თუ რომელიმე საერთაშორისო სერთიფიკატის მოსაპოვებლად; ირკვევა საწყისი ცოდნის დონე და სტუდენტის სწავლის უნარი, რის შემდეგაც მიეცემა რეკომენდაცია რა კურსის გავლა სჭირდება, რომელი და რამდენი საფეხურის გავლა დასჭირდება.

 

პროფესიული ინგლისური

ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამები პროფესიების მიხედვით. თითოეული წიგნი მოიცავს 500 პროფესიულ სიტყვას და გამოთქმას, ასევე 60 ტესტს. ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე მყოფ პიროვნებას, რომელსაც ესაჭიროება პროფესიული ლექსიკის შესწავლაც, ვთავაზობთ პარალელურად პროფესიული ინგლისურის პროგრამის გავლას, რომელშიც კომპაქტურად არის მოწოდებული პროფესიული ტერმინოლოგია.
ზოგადი ინგლისური ენა + პროფესიული ინგლისური:
   ა. ფინანსური
   ბ. მარკეტინგი
   გ. ზოგადი ბიზნესი
   დ. მენეჯმენტი
   ე. ბუღალტერია
   ვ. სასტუმრო
   ზ. მდივან-რეფერენტი
   თ. სამართალი
   ი. სამედიცინო
 

ჯგუფში: 4-5 სტუდენტი.
სწავლების ვადა: 6 თვე; 
კვირაში სამჯერ ერთი საათი (ზოგადი ინგლისური) + ერთი საათი კვირაში (პროფესიული სწავლება).
ლიტერატუტა: (იხ. ბიბლიოთეკა )

ფასი განისაზღვრება დამატებული საათების მიხედვით

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH