კომპიუტერული კურსები

XXI საუკუნე კომპიუტერის საუკუნეა. მან რევოლუციურად შეცვალა ადამიანის ყოფითი რეალობა. დღეს, ყველამ ისევე უნდა იცოდეს კომპიუტერთან მუშაობა, როგორც XX საუკუნის ადამიანმა წერა და კითხვა.
ამიტომ ჩვენს სტუდენტებს ვთავაზობთ კომპიუტერის საოფისე კურსის სწავლას, რომელიც ითვალისწინებს შემდეგ პროგრამებს:


WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET, E-MAIL.


კურსის დამთავრების შემდეგ სტუდენტს მიეცემა ოპერატორის სერთიფიკატი!


მეცადინეობა არის ინდივიდუალური 
სწავლების ვადა:  1 თვე, 
კვირაში სამჯერ, 1,5 საათი.
კურსის დამთავრების შემდეგ სტუდენტს მიეცემა ოპერატორის სერთიფიკატი!
ფასი - 100 ლარი

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH