საერთაშორისო სერთიფიკატები


თბილისში არსებობს ბრიტანული და ამერიკული საბჭოები, რომლებიც ორგანიზებას უკეთებენ ამ გამოცდებს.

საბჭოების მიერ აკრედიტებულ სასწავლებლებს შორის „თისიესს“ ერთ–ერთი ავტორიტეტული ადგილი უკავია.

კემბრიჯის საერთაშორისო სერთიფიკატები:

PET(B1), FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2), IELTS

ამერიკული სერთიფიკატები:

TOEFL, GMAT, GRE, SAT

საქართველოში განხორციელებულმა განათლების რეფორმამ ინგლისური ენის საუნივერსიტეტო გამოცდები ენის სწავლების საერთაშორისო სტანდარტებს დაუქვემდებარა.

ბრიტანული თუ ამერიკული საერთაშორისო სერთიფიკატების ფლობამ მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძინა.

ეს სერთიფიკატები მათ ეხმარებათ უმაღლეს სასწავლებელებში განათლების მისაღებად საქართველოში და უცხოეთში, დასაქმებაში, საერთაშორისო სტანდარტების პროფესიულ მომზადებაში უცხოეთში.  

B1 დონის სტუდენტები წარმატებით აბარებენ უმაღლესი სასწავლებლის ეროვნულ გამოცდებს ინგლისურ ენაში.

B2 სერთიფიკატის მფლობელები კი თავისუფლდებიან მაგისტრატურის და დოქტორანტურის ინგლისური ენის გამოცდისგან.

ჯგუფში: 3-5 სტუდენტი.

 სწავლების ვადა:

 PET –   ერთი აკადემიური წელიწადი

 FCE –   9 თვე; (6 თვე +3 თვე თრეინინგი)

 CAE –   9 თვე; ((6 თვე +3 თვე თრეინინგი)

 CPE –    9 თვე; (6 თვე +3 თვე თრეინინგი)

 IELTS –  3 თვე;

 TOEFL -  3 თვე;

 GMAT –  3 თვე

  SAT   – 3 თვე


კვირაში სამჯერ, ერთი საათი
ლიტერატუტა: (იხ. ბიბლიოთეკა )

 

⇓ ფასები ⇓

PET_______________________ 140 lari

 FCE_______________________ 150 Lari

 CAE_______________________ 150 lari

 CPE_______________________ 160 lari  

 IELTS, TOEFL, GMAT, SAT ____ინდივიდუალური -  30 ლარი გაკვეთილი

                                          ჯგუფში 2 სტუდენტი - 200 ლარი (თვე)

                                           ჯგუფში 3 სტუდენტი - 160 ლარი (თვე

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH