ა. საბავშვო პროგრამები 4 საფეხურიანია.

ის ითვალისწინებს ენის     კომპპლექსურ სწავლებას 7 წლიდან 11 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. ლექსიკურ და გრამატიკულ მასალასთან ერთად მასში მოცემულია თამაშები, კროსვორდები, უნარ-ჩვევების სახალისო სავარჯიშოები, აუდიო-ვიდეო და კომპიუტერული ენის სასწავლო პროგრამები.

TCS - უცხო ენების თბილისის ცენტრალური სკოლა-ს ფოტო.

TCS - უცხო ენების თბილისის ცენტრალური სკოლა-ს ფოტო.

ჯგუფში: 4-5 სტუდენტი.

 სწავლების ვადა: თითო საფეხური 4-5 თვე.

 კვირაში 3-ჯერ, 1 საათი

 ლიტერატუტა  (იხ. ბიბლიოთეკა)

ბ. თინეიჯერული პროგრამები

სამუშაო პროცესი

11 წლიდან 16 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის არის განსაზღვრული.

საბავშვო პროგრამებთან შედარებით ითვალისწინებს ინტენსიურ სწავლებას. მასში მოცემულია მოზარდებისთვის საინტერესო თემატიკა და ნაწილობრივ გასართობ-შემეცნებითი სავარჯიშოებიც, ამასთანავე ენის სრულფასოვნად დაუფლების მიზნით მიმდინარეობს სერიოზული წვრთნა ენის სწავლების ხუთივე კომპონენტში – ლექსიკა, გრამატიკა, წერითი თხზულება, მოსმენა, მეტყველება. პროგრამებში ჩადებულია უნარ-ჩვევების სავარჯიშოებიც, რადგან საერთაშორისო გამოცდები ენის ცოდნასთან ერთად უნარ-ჩვევების ცოდნასაც ითვალისწინებს. ჩვენი სტუდენტების უმრავლესობა კი ამ გამოცდებს აბარებენ და იღებენ ენის საერთაშორისო სერთიფიკატებს, რაც მომავალში მათი წარმატებული ცხოვრების გარანტი ხდება.

TCS - უცხო ენების თბილისის ცენტრალური სკოლა-ს ფოტო.

თინეიჯერების პროგრამა 6 საფეხურისგან შედგება და მოიცავს:

საწყისი

ელემენტარული

საშუალოს წინა

საშუალო

საშუალოზე მაღალი

მაღალი

 ჯგუფში: 3-4 სტუდენტი.

 სწავლების ვადა: თითო საფეხური 4-5 თვე.

 კვირაში 3-ჯერ,1 საათი

 ლიტერატურა (იხ. ბიბლიოთეკა)

 

⇓ ფასები ⇓

საწყისი დონე___________________120 ლარი (თვე)

 ელემენტარული დონე____________120 ლარი (თვე)

 საშუალოს წინა დონე_____________130 ლარი (თვე)

 საშუალო დონე__________________130 ლარი (თვე)

 საშუალოზე მაღალი______________140 ლარი (თვე)

 უმაღლესი დონე_________________140 ლარი (თვე)

TCS - უცხო ენების თბილისის ცენტრალური სკოლა-ს ფოტო.

Share: